Curse of the Crimson Throne

A Királynő kinyilatkoztatása
Harmadik modul: Escape from Old Korvosa 1. alkalom

Kis pihenő után, ami valójában két hét szabadságot jelentett, rossz hírt kaptatok a Királynő legújabb bejelentését követően.

Eando Kline, egy veterán Pathfinder, aki a Három Gyűrű vendége érkezett és első kézből számolt be a Királynő bejelentéséről és az utána következő zűrzavarról.
Togomor, az Akadémia jeles tanára lett megválasztva a királynő által az új Senechal-nak, aki ugye az uralkodó jobb keze és a királyi kastély hivatalos ura.
– A Coboly-századot feloszlatta Ileosa és mikor a vezetőt Marcus Endrint felszólították a jelvénye átadására amaz egy nyílvesszőt küldött a királynő homlokába, amit az túlélt, sőt kirántott és szíven döfte vele a merénylőt, kijelentve, hogy ez a sorsa Korvosa összes ellenségének…

queenayttacks.jpg

Cressida Kroft magához hívatott titeket. A Volshyenek citadella időközben elhagyatott lett. Nem a szó szoros értelmében, hanem csupán korábbi önmagához képest. Kevés a városőr, nincs utánpótlás, ráadásul az uralkodó a saját zsoldosait, a Szürke Szüzeket részesíti előnyben.
A tábornagynő megkért titeket, hogy segítsetek a városon, mert talán Vencarlo Orisini mester tud valamit, ami fontos lehet a népek túlélése szempontjából.

Éjszaka a helyi varisiaiak segítségével átkeltetek a blokádon és bejutottatok az Óvárosba, ahol is Vencarlo otthonába siettetek. A ház elhagyatott volt, ám megtaláltátok az emeleten a Blackjack öltözetet és annak minden tartozékát. A gyanú, immár bizonyossá vált.
Ekkor reccsenés hallatszott a földszintről…

View
A betegség napjainak vége...
Második modul: Seven Days to Grave 3. alkalom

Nehezen bár, de végül is sikerült felülkerekednie a csapatnak a Vérfátyol betegségen.Urgathoa_Page_5_Image_0001.jpg

Meglátogattátok a központi ispotályt, ahol is a főorvossal, Dr. Reiner Davaulus-szal akartatok beszélni arról, hogy mégis mit keres a neve megrendelőként a hajó papírjain, ami a fertőzést hozta be a városba.

Hamar kiderült, hogy itt bizony egyszerű válaszokat nem fogtok kapni és mind a királynő orvosai, mind a Szürke szüzek a vesztetekre törtek.

Az ispotállyá alakított raktárház alatt találtatok egy barlangrendszert, ami át lett alakítva immár Urgathoa, a Sápadt Hercegnő templomává. A raktárház korábban az Arkona család birtokában volt és onnan sajátította ki magának a királynő.

A templomban rengeteg orvossal és pappal találkoztatok, de hála a leleményességeteknek és némi álcázási rutinnak sikerült megtéveszteni őket.
Leszámoltatok a nekromantával, Rolth-tal és közös megegyezéssel hagytatok megszökni egy vámpírt. (Dread megfogadta, hogy végül levadássza.)

A katakomba végén rátaláltatok a főpapnőre, akit sikerült levágni és ezzel a szentségtelen templomot is megtörni. A városőrség kitakarította és lezárta az épületet, miközben Cressida Kroft tábornagynő nem tudott eleget hálálkodni.LadyAndaisin.jpg

A vámpír és a nekromanta vázlataiból és néhány tehetséges alkimista, többek között Kevert Patkinson segítségével sikerült kikevertetni egy ellenszert és az Abadar templom segítségével ezt el is juttattátok a város nagy részébe.

A járvány ugyan még nem teljesen múlt el, de azért az világossá vált, hogy az ál-orvosok és a papok tevékenysége nélkül a város már megbirkózik vele. A királynő mindezek ellenére nem vonta vissza Ó-Korvosa karanténját…

Kapott XP: 18.390 (Broki nagyon bőkezű volt… :) )

View
Az anarchia szélén 2.
A királynő és a gonosz hentesfiúk

  William vissza akarta juttatni a királynő brossát. Jutalma Sabina Merrin-től egy találkozó volt, a királynővel pár nap múlva, ahova a többieket is vinnie kellett. Végeredményben egy láda aranyrúd birtokosai lettetek és a királynő kegye kísér innentől kezdve. Valamin jó néhány pénzes meló, ami nem mellesleg a korona és a város érdeke is.  Edgar hazajuttatta Bily-t épségben és egészségben. Ezzel nyert a családnál és a saját lelkiismereténél egy rakat jópontot.


  Chi Lin-t elhagyta a mestere, miután a király halálának éjszakáján megsérült és újabb merénylettől tartott a régi céhétől. Utolsó szavaival arra utalt, hogy a Darkmoor ifjún keresztül veszi majd fel vele újra a kapcsolatot.


  Taplót végül előléptették tizedessé és immár ő a szakaszvezető helyettes. Ez zsoldnöveléssel és egyéb juttatásokkal is járt, amik között az is szerepelt, hogy meg kell tanulnia olvasni. Sikerült rávennie, nem kellett hozzá sok, hogy William okítsa az olvasásra a szabadidejében.


  Cressida Kroft, a Korvosa Gárda parancsnokától egy küldetést kaptatok, miután a királynő beajánlotta a bandát. A feladat egy dezertált öt fős brigád kiiktatása és dezertálásának pontos okainak kiderítése volt. A dezertőrök vezetője Verik Vancascerkin volt, egy régen népszerű törzsőrmester, akinek e tette mindenkit meglepett.


  A Moszkitó köz 8 alatti mészárszéken végül brutális leszámolás lett, pedig akár még ügyes trükközéssel is megoldás születhetett volna… (Broki szomorú lett miatta… :( )

  Az összecsapásban ugyan korán kiesett Chi Lin és Edgar, de a többiek végül behúzták a győzelmet és mindeközben csupán három dezertőrt öltek meg.

  Kiderült, hogy a hentesfiúk éjszakánként embereket öltek pénzért és az áldozatok húsát is képesek voltak felhasználni az üzemben. (Verik és a másik túlélő beszámolójából és a későbbi jelentésből kiderült, hogy Verik ezekről az akciókról nem tudott és hogy a Gárdát egy Vimanda nevű nő szerelméért hagyta ott…)


  A csapat jutalma végül 2150 XP, 1200 arany jutalom a királynőtől, 1000 arany fizetség a tábornagytól és hírnév lett a Gárdán belül.

  Valamint egy érdekes tőr Gramangornál, aminek a tulajdonságait William még nem tudta kideríteni.

  Pár nap pihenő következik és utána…

View
Welcome to your campaign!
A blog for your campaign

Wondering how to get started? Here are a few tips:

1. Invite your players

Invite them with either their email address or their Obsidian Portal username.

2. Edit your home page

Make a few changes to the home page and give people an idea of what your campaign is about. That will let people know you’re serious and not just playing with the system.

3. Choose a theme

If you want to set a specific mood for your campaign, we have several backgrounds to choose from. Accentuate it by creating a top banner image.

4. Create some NPCs

Characters form the core of every campaign, so take a few minutes to list out the major NPCs in your campaign.

A quick tip: The “+” icon in the top right of every section is how to add a new item, whether it’s a new character or adventure log post, or anything else.

5. Write your first Adventure Log post

The adventure log is where you list the sessions and adventures your party has been on, but for now, we suggest doing a very light “story so far” post. Just give a brief overview of what the party has done up to this point. After each future session, create a new post detailing that night’s adventures.

One final tip: Don’t stress about making your Obsidian Portal campaign look perfect. Instead, just make it work for you and your group. If everyone is having fun, then you’re using Obsidian Portal exactly as it was designed, even if your adventure log isn’t always up to date or your characters don’t all have portrait pictures.

That’s it! The rest is up to your and your players.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.